#Nieuwsbericht

Wat Eurofiber doet om vitale infrastructuur veilig te stellen

Covid-19

De impact van de verspreiding van het coronavirus (hierna: COVID-19) wordt snel groter. Eurofiber heeft als beheerder van vitale digitale infrastructuur de maatschappelijke verantwoordelijkheid om de ontwrichting van de economie en samenleving ten gevolge hiervan te beperken. Hiertoe hanteren wij protocollen gericht op de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en relaties, alsmede op de continuïteit van de dienstverlening aan onze klanten in de private en publieke sector. Deze protocollen zijn vastgelegd in een Continuïteitsplan.

Mitigatie risico’s dienstverlening

Verhelpen storingen

Onze dienstverlening (digitale connectiviteit via glasvezel en datacenter services) draaien zo goed als autonoom, mits er geen storingen zijn. Ons bedrijfscontinuïteitsplan is er daarom op gericht om bij verminderde beschikbaarheid van medewerkers, al onze mensen en middelen te richten op het snel oplossen van storingen en het informeren van onze klanten.

Aannemers

Een risico waarop wij anticiperen is afname van beschikbaarheid bij onze aannemers Ook hier zorgen wij ervoor dat de focus in het geval van verminderde beschikbaarheid van capaciteit komt te liggen op het oplossen van storingen. Met de aannemers die normaliter alleen nieuwe verbindingen voor ons aanleggen hebben wij hiertoe afspraken gemaakt voor de verschuiving van hun inzet naar de storingsdienst, mocht dit nodig zijn.

Toegang tot locaties

Wij hebben onze goede contacten met centrale en decentrale overheden aangewend om ervoor te zorgen dat waar dit veilig en mogelijk is, de monteurs in geval van storingen toegang kunnen krijgen tot de betreffende locaties en zo hun werk kunnen blijven doen. Hierbij respecteren wij vanzelfsprekend elke aanwijzing van de autoriteiten.
Overigens neemt het risico van storingen af bij afnemende bedrijvigheid, aangezien verreweg de meeste storingen door derden worden veroorzaakt, met name bij grondroering.

Voorraden

Ten aanzien van voorraden geldt dat wij in nauwe afstemming met onze leveranciers tekorten proberen te voorkomen door additionele afspraken en eventuele aanschaf van extra voorraden. Met leveranciers van bedrijfskritische middelen zijn afspraken gemaakt om de voorraden voor Eurofiber zeker te stellen. Op dit moment voorzien wij op dit gebied geen grote risico’s op de korte of middellange termijn.

Netwerk- en datacentercapaciteit

Risico’s op verminderde beschikbaarheid van bandbreedte zijn niet aan de orde. Zowel onze backbone als de klantverbindingen hebben voldoende capaciteit om grote pieken in gebruik, bijvoorbeeld door groei van het aantal thuiswerkers, op te vangen. Hetzelfde geldt voor de capaciteit van onze datacenters. Hoge bandbreedteverbindingen en solide cloudoplossingen zijn onze core business en wij zijn er trots op dat wij hiermee onze bijdrage kunnen leveren aan het beperken van de economische en maatschappelijke schade als gevolg van COVID-19.

Besmetting medewerkers en relaties

Al onze medewerkers werken gedurende de crisis thuis, tenzij op locatie werken vanwege de aard van hun werkzaamheden strikt noodzakelijk is. Om te voorkomen dat medewerkers met vergelijkbare bedrijfskritische expertise op hetzelfde moment ziek worden, hebben wij daarnaast alle afdelingen gesplitst in een A- en B-team. Om de week werkt een van deze teams volledig vanuit huis.

Alle medewerkers beschikken over alle benodigde faciliteiten voor thuiswerken. Deze faciliteiten, waaronder een (VPN-)verbinding en randapparatuur voldoen aan de eisen om grote aantallen medewerkers tegelijk vanuit huis te laten werken. Dit bewijst zich inmiddels in de praktijk.

Wij ontvangen tot nader order geen bezoekers op onze kantoorlocaties en onze medewerkers bezoeken ook geen meetings, congressen of andere bijeenkomsten. Alle afspraken worden uitgesteld of omgezet in online meetings. Hetzelfde geldt voor afspraken tussen Eurofiber medewerkers die op locaties in verschillende landen werkzaam zijn.

Sluiting locaties

Bij besmetting van een medewerker op een van onze kantoorlocaties, gaan wij over tot sluiting van deze locatie voor een periode van twee tot vier dagen. Tijdens deze sluiting wordt de locatie schoongemaakt. De gevolgen van tijdelijke sluiting zijn beperkt vanwege de genoemde thuiswerkfaciliteiten. Bij besmetting van een medewerker in een van onze datacenters gaan wij niet over tot sluiting van de locatie omdat hiermee de dienstverlening wordt onderbroken. De locatie zal in dat geval worden schoongemaakt en het personeel tijdelijk vervangen.

Maatregelen bij hoog verzuim

Ons Continuïteitsplan voorziet in scenario’s waarin een oplopend aantal medewerkers op hetzelfde moment afwezig is. In het onderstaande overzicht zijn buiten beschouwing gelaten de verminderde mogelijkheden voor de aanleg van nieuwe projecten vanwege de lockdowns in Frankrijk en België of beperkte toegang tot (klant)locaties in Nederland. Beide hebben op dit moment een veel grotere impact op nieuwe aanleg dan het verzuim onder medewerkers, dat vooralsnog niet hoger is dan normaal.

Swipe hand
Verzuimpercentage Maatregelen
Tot 10% Geen noemenswaardige problemen voor onze dienstverlening.
Tussen 10 en 25% Mogelijk (beperkte) vertraging in oplevering nieuwe projecten, omdat Eurofiber zich primair richt op de continuïteit van de bestaande dienstverlening. In deze fase verwachten wij geen effecten op het verhelpen van storingen. .
Tussen 25 en 50% Verdergaande vertraging in oplevering nieuwe projecten, tot mogelijkheid volledige stillegging nieuwe projecten. Mogelijk beperkte negatieve effecten op de snelheid waarin storingen verholpen worden.
Meer dan 50% Volledige stopzetting nieuwe projecten, mogelijke prioritering in het verhelpen van storingen. Onder andere verbindingen ten behoeve van ziekenhuizen, hulpdiensten, telecommunicatie, drinkwatervoorziening en andere vitale functies vallen onder de diensten die in dat geval met de hoogste prioriteit worden hersteld.

Het cruciale element in de verschillende lockdownscenario’s is de mogelijk beperkte toegang tot klantlocaties of andere cruciale locaties. Dit is afhankelijk van de maatregelen die de centrale en lokale overheid in Nederland of België neemt.

Swipe hand
Lockdown scenario Maatregelen
Geen beperkte toegang Geen noemenswaardige problemen voor onze dienstverlening.
Toegang beperkt voor nieuwe projecten door klanten of lokale / centrale autoriteiten Mogelijke vertraging in de oplevering van nieuwe projecten en beperkte negatieve effecten op de snelheid waarmee verstoringen worden opgelost.
Lockdown – alleen ‘vitaal’ personeel mag naar buiten Volledige stopzetting nieuwe projecten, mogelijke prioritering in het verhelpen van storingen. Onder andere verbindingen ten behoeve van ziekenhuizen, hulpdiensten, telecommunicatie, drinkwatervoorziening en andere vitale functies vallen onder de diensten die in dat geval met de hoogste prioriteit worden hersteld.

Lees ook: Hoe wij de maatschappij dienen tijdens de crisis